Začeti v partnerstvu (kako začeti?)

Tako moški kot ženske se za podjetništvo odločajo, ker želijo uresničiti svojo idejo, radi bi bili samostojni, fleksibilni in neodvisni. Podjetništvo ni nujno rezultat dolgoletne želje, notranjega klica, pač pa se po določenem času dela vprašamo o smislu, avtonomiji, razmerju med vloženim delom, vrednostjo in našimi vrednotami. Kljub temu mnoge ženske ne želijo tvegati, dvomijo v svoje podjetniške sposobnosti in se ne morejo odločiti. Morda je rešitev zanje prav v partnerstvu.

Lidia, solastnica agencije Nicha, se je v podjetju pridružila svoji sestri. Prepričana je, da se sama  podjetništva ne bi lotila. Obe sta pred ustanovitvijo podjetja bili zaposleni v večjih podjetjih. Odločitve za partnerstvo pa ne obžalujeta in vsakomur, ki vsaj malo razmišlja o podjetništvu, priporočata, naj se preizkusi v njem.  Prijateljici iz srednje šole Tina in Ines sta na samostojno pot stopili po naključju. Njune sanje so bile delati v pomembnem oddelku velikega podjetja. Ko pogledata nazaj, Tina meni, da  bi se podjetništva lotila tudi sama, Ines pa najbrž ne. Tudi njima partnerstvo nudi varno fleksibilnost, saj je ena od njiju vedno prisotna v podjetju, druga pa si lahko privošči miren dopust ali prost dan.

Razdeljeno breme

Podjetnice, ki so svojo pot začele v partnerstvu s podobno mislečo kolegico, se počutijo bolj varno in prijetno. Njihovo sodelovanje temelji na spoštovanju in zaupanju. V primeru, da ene ni, bo druga poskrbela, da bo delo v podjetju teklo in da stranke ne bodo prikrajšane. Ko je ena v slabši kondiciji, ji pomaga  druga. Breme podjetništva je razdeljeno.  Na ta način so postale podjetnice tudi posameznice, ki o taki poti sploh niso razmišljale, danes pa so z izbiro zadovoljne.

Vprašanje usklajevanje družinskega in poslovnega življenja je lahko ena od razlogov za podjetništvo, po drugi strani pa tudi zaviralec, saj  začetnice tudi dvomijo, kako bodo lahko odigrale vse vloge. Večinoma se podjetnice dobro znajdejo, zaradi zadovoljstva, ki ga doživljajo pri svojih prvih uspehih, imajo dovolj energije za vsa opravila. Pa vendarle se kdaj vprašamo, kako bo delo v podjetju teklo, če nam zboli otrok, dvomimo, da si v prvih letih sploh lahko privoščimo krajši oddih, in podobno. Lidia in Marjeta, lastnici agencije Nicha menita, da njuno podjetniško partnerstvo rešuje te dileme. Skupaj delata že sedem let. Podjetje je ustanovila Marjeta, Lidia se ji je pridružila čez eno leto. Danes si Marjeta ne predstavlja, da bi podjetje vodila sama, Lidia pa pove, da se podjetništva sama najbrž ne bi lotila. Podjetje želita obdržati na butični, nišni ravni, kar pove že njegovo ime. Zato je zanju partnerstvo, ki omogoča popoln nadzor, zelo pomembno.

Sodelovanje na strokovnem področju

Mnoge podjetnice se počutijo osamljene, ko delajo same za domačo mizo. Tudi tiste, ki so vedno čutile močno željo po samostojnosti, pogrešajo sogovornike in sodelavce. Seveda je res, da smo vedno v stiku s svojimi strankami, ponujajo se nam različne možnosti druženja in mreženja. Zgodbe naših sogovornic pa potrjujejo, da je lažje, če se v podjetju lahko enakopravno pogovoriš o dilemah razvoja ali pa o vsakodnevnih vprašanjih z enakopravno partnerico. Strokovni pogovori na začetku podjetniške poti pred petnajstimi leti so pomagali takratnima začetnicama v računovodstvu Ines in Tini. Še vedno delata v isti pisarni, tako kot ostale sogovornice. To jim omogoča sprotno reševanje problemov in seznanjanje z vsemi projekti

Dobra osnova za rast podjetja

Podjetnice, ki so to postale po določenem času dela nekje drugje, so si že nabrale nekaj delovnih izkušenj, razlog za podjetništvo je velikokrat skrit v »steklenem stropu«, ki ga na svojem delovnem mestu niso mogle razbiti. Ker niso imele možnosti razvijati svojih idej, ker niso več videle možnosti napredka v lastnem razvoju, so ga poiskale v samostojnosti. Takim podjetnicam fleksibilnost delovnega časa  ni bil glavni motiv, v sebi nosijo željo po rasti in sodelovanju in več možnosti je, da bodo take podjetnice razvile dinamično podjetje. Rade delajo v skupini, tako da je podjetniško  partnerstvo idealna možnost nadaljevanje kariere.

Geni in Meta, solastnici podjetja Arhea, sta sicer svakinji, vendar ju je na skupno podjetniško pot, ki traja tri leta, pripeljalo več kot petnajstletno strokovno sodelovanje. Sodelavki sta že od začetka poslovne poti, tako da sta vedeli, kje in kako se lahko dopolnjujeta. Podjetnici sta postali, ker v prejšnjem delovnem okolju nista imeli več možnost vplivati na razvoj in delovanje podjetja oz. vodstvo ni bilo več učinkovito in uspešno. Partnerstvo jima pomeni možnost, da podjetje razvijeta do stopnje, ko  bosta delo lahko prepustili tudi drugim, lahko tudi novim partnerjem v njunem rastočem podjetju.

Zakaj pa ne z možem?

Ob spoznanju, da je podjetnicam zelo pomembna čustvena podpora življenjskega partnerja, se sprašujem, zakaj ne bi v podjetniško partnerstvo stopile kar z možem. Lastnici Arhee te možnosti ne odklanjata, a njuna moža sta zadovoljna s svojim delom in ne čutita potrebe po združevanju. Vendar se doma kdaj pogovarjajo tudi o poslovnih in strokovnih zadevah, ker delujejo v sorodnih panogah.  V prihodnje načrtujeta širitev podjetja in se ne branita partnerjev, ki bi lahko pripomogli k temu cilju.

Tako kot mnoge podjetnice trdijo, da ne bi delile svojega podjetja z nikomer, ker raje same obvladujejo in odločajo v njem, pa Lidia in Marjeta na drugi strani prisegata na partnerstvo dveh žensk, ki se razumeta in dopolnjujeta. Tina pa meni, da je partnerstvo z možem neekonomično, saj se prednosti »pokrivanja« v času dopusta ali bolezni izgubijo. Veliko bolje je, da je mož zaposlen drugje, podjetnico pa podpira na druge načine, meni Tina.

Kako izbrati partnerko

Vse sogovornice poudarjajo, da je spoštovanje in zaupanje temelj dobrega sodelovanja,  pomembno pa je tudi, da se lahko strokovno in karakterno dopolnjujejo. Partnerstvo je idealna rešitev za mlade začetnice, saj jim omogoča, da medsebojno preverjajo ideje, se skupaj učijo in razvijajo. Prav tako je to primeren  model za osebe, ki rade sodelujejo in čutijo, da je povezovanje temelj njihovega napredovanja. Če pa se za partnerstvo odločate le zato, da bi bile bolj fleksibilne, ga Tina ne priporoča. Meni, da so osebe, ki imajo več kot deset let delovnih izkušenj, dovolj zrele, da si same organizirajo delovnik in delovno okolje. Partnerstvo med mlajšimi ženskami pa se ji zdi idealna rešitev.

Pripravite poslovni načrt

Poslovni načrt je dokument, ki pomaga razmisliti o bodočem podjemu. Če se tega lotevate v partnerstvu, imate možnost, da  ob pisanju poslovnega načrta preverite svoja stališča o nekaterih ključnih vprašanjih.  Predvidite delitev aktivnosti na podlagi vajinih kompetenc. Dogovorite se delitvi dobička.  Uskladite poglede na bodočo rast podjetja in morebitne vstope in izstope.

Lastnici Arhee sta pred začetkom poslovanja temeljito razmislili in si vzeli dva meseca časa za pripravo poslovnega načrta. Danes ugotavljata, da sta uresničili cilje, ki sta si jih zastavili, in že pripravljata poslovni načrt za drugo razvojno fazo njunega mladega podjetja. Menita, da je bil razmislek in raziskava področja, v katerega sta se podali, kljub dolgoletnim izkušnjam, nujen. Marjeta in Lidija pa sta začeli spontano in na podlagi izkušenj. Okoliščinam se sproti prilagajata, podjetja pa ne želita širiti, saj menita, da je butičnost in nišnost njuna konkurenčna prednost, o čemer govori tudi ime njunega podjetja.

Poslovni načrt nam pomaga tudi pri razmisleku o delitvi aktivnosti, pa tudi o bolj kočljivih zadevah, kot so delitev dobička, odločitve o vstopu novih partnerjev in o rasti podjetja. Geni in Meta se tega zavedata in teh vprašanj sta se dotaknili tudi v njunem dokumentu. Marjeta in Lidia si delita delo glede na njuno izobrazbo, saj je ena v osnovi arhitektka, druga pa ekonomistka, skrb za stranke in vodenje projektov pa si razdelita. Stranke si razdelita tudi Ines in Tina. Če ena zboli, vskoči druga, kar velja za vse tri pare podjetnic. Za vse velja, da delajo v isti pisarni in sproti premlevajo in rešujejo probleme, Geni in Meta pa sta iz korporacijskih časov ohranili navado ponedeljkovih kolegijev, kjer prerešetata bistvena vprašanja. Upata, da po skoraj dvajsetih letih skupnega dela ne bosta veš našli slabosti in pasti partnerstva med njima, na podjetniški poti, ki je za njiju dokaj nova, pa srečujeta pasti in slabosti, ki so bolj povezane s podjetništvom kot pa s partnerstvom.

Vse sogovornice poudarjajo le prednosti podjetniškega partnerstva. Geni in Meta menita, da je bistvo njunega podjetništva v rasti, ta pa je povezana s partnerstvom. Gre tudi za zadovoljstvo strank in njihov občutek varnosti, saj je ena od »šefic« vedno prisotna. Vse sogovornice poudarjajo, kako pomembno je, da druga drugo spodbujajo, da razdelijo bremena in si pomagajo v časih, ko katera od njih ni v najboljši kondiciji.

————————————————

ZA OKVIRČEK S SLIKO:

Marjeta: Čeprav sem v resnici sama začela, danes priznam, da si ne predstavljam, da bi sama vodila podjetje. Ni enostavno. Podjetje zahteva celega človeka, sem pa še žena in mama, pa tudi drobtinico prostega časa si želim zase.

Lidia: Sama ne bi imela podjetja, zagotovo ne. Bremen je preveč. Tako se razporedijo na obe. Sva idealna kombinacija v poslu, ker imava različna karakterja, hkrati pa se zelo razumeva. Prav tako se dopolnjujeva v izobrazbi, Marjeta je arhitektka, jaz ekonomistka. Šele na podiplomskem študiju ekonomije sva bili prvič v življenju sošolki.

Ime podjetja: Nicha d.o.o., agencija za tržno komuniciranje

Ustanoviteljici: mag. Marjeta Kirn Kljajič in mag. Lidia Pavlin

Dejavnost podjetja: oglaševalska agencija

Leto ustanovitve: 2003

—————————————————————–

»Podjetja se ne bi nikoli lotili sami, saj je svetovanje in izobraževanje na področju  tržnega raziskovanja preveč zahtevno in tudi prekompleksno, da se z njim ukvarjaš sam.

Tudi sicer sva si različni, ampak ravno zaradi tega lahko pokrivava vse funkcije, ki jih tudi tako malo podjetje, kot je najino, vseeno potrebuje (trženje, razvoj, finance,…), imava različno zgodovino sodelovanja s podjetji različnih branž, kar pa zopet pomeni širši tržni potencial (FMCG, trgovina, finance, zdravstvo, …).«

»Poslovni načrt je bil nujno potreben, saj sva se iz izvajanja tržnih raziskav preselili v branžo svetovanja na tem področju in izobraževanja. Jasno je bilo potrebno najti in tudi razumeti razliko, saj nisva želeli, da bi naju tržno-raziskovalna podjetja percipirala kot konkurenco. Poleg tega imajo tržne raziskave v podjetjih, pa tudi svetovanje in izobraževanje svoje značilnosti in trende, zato jih je bilo potrebno spoznati in razumeti. Ravno tako sva opredelili ciljne skupine in naredili trženjski načrt, se odločili za blagovne znamko- Arheo, ker sva obe s tem priimomkom. To je bila najina dediščina in sva jo nesli s seboj.«

Ime podjetja: Arhea

Ustanoviteljici: Geni Arh in Meta Arh

Dejavnost podjetja: svetovanje in izobraževanje na področju trženjskega raziskovanja (Market Research Consultancy)

Leto ustanovitve: 2007

Podjetna.si
Scroll to Top